English (UK)   Ελληνικά (ΕΛ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ σε 2 ΝΕΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ επιμορφωτικά προγράμματα του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ σε συνεργασία με την ΕΕΠΕΚ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2023

Ενημερώνουμε ότι παρατείνεται μέχρι το Σάββατο 1 Απριλίου 2023 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στα ακόλουθα επιμορφωτικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (σε συνεργασία με την ΕΕΠΕΚ).

Για περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο: 

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση για ΑΙΤΗΣΗ σε 2 ΝΕΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ επιμορφωτικά προγράμματα του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ σε συνεργασία με την ΕΕΠΕΚ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2023)

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με την Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), απευθύνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων παρακολούθησης των παρακάτω 2 εξ ολοκλήρου από απόσταση (με ασύγχρονο τρόπο) επιμορφωτικών προγραμμάτων:

Α/Α

Τίτλος

Ημερομηνία έναρξης

Ημέρες & ώρες διεξαγωγής

Συνολική διάρκεια

Χώρος Υλοποίησης

Ημ. Λήξης / Χαρακτηρισμός

ΚΟΣΤΟΣ

1

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

27/03/2023

Ασύγχρονη μορφή

200 ώρες (13 εβδομάδες)

Εξ αποστάσεως

(Εξ ολοκλήρου)

25/06/2023 – ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ (για ΕΟΠΠΕΠ)

140€

2

Ειδική Αγωγή στην Εκπαίδευση

27/03/2023

Ασύγχρονη μορφή

500 ώρες (10 μήνες)

Εξ αποστάσεως

(Εξ ολοκλήρου)

27/01/2024 – ΕΤΗΣΙΟ (για ΑΣΕΠ, υποψήφια ΣΤΕΛΕΧΗ και πίνακες Ειδικής Αγωγής)

140€

Αναλυτικές λεπτομέρειες υπάρχουν στις τελευταίες σελίδες της πρόσκλησης, την οποία θα βρείτε στο σύνδεσμο που υπάρχει παρακάτω. 

Το συνολικό κόστος του κάθε προγράμματος μπορεί να καταβληθεί είτε εφάπαξ με την αίτηση εγγραφής είτε σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ΜΟΝΟ αν η πληρωμή γίνει με οποιαδήποτε ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ κάρτα. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ δεν υπάρχουν.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 25/03/2023

Διαβάστε Περισσότερα

1η Ανακοίνωση 9ου Διεθνούς Συνεδρίου Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΥΒΡΙΔΙΚΟ), Λάρισα 20-22 Οκτωβρίου 2023

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) διοργανώνει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, ΤΕΦΑΑ), το Ε.Κ.Π.Α. (Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας & Θρησκειολογίας, Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εφαρμογών, Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Παραγωγής Εκπαιδευτικού Υλικού της Θρησκευτικής Αγωγής), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής), το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Φιλολογίας) και το Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας) το:

9ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΥΒΡΙΔΙΚΟ) - Λάρισα 20-22 Οκτωβρίου 2023

Διαβάστε Περισσότερα

Ενδοσχολική επιμόρφωση 15 ωρών, ΔΩΡΕΑΝ για όλους τους εκπαιδευτικούς, σε συνεργασία της Σχολικής Μονάδας με την Ε.Ε.Π.Ε.Κ: 2ο Τμήμα

logoΗ Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ - www.eepek.gr ), είναι μια Επιστημονική Ένωση εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, με περισσότερα από 24.000 ενεργά μέλη, έχοντας ως βασική της αποστολή την προώθηση καινοτόμων δράσεων στην εκπαιδευτική κοινότητα, τη διάχυση της γνώσης και τη δημιουργία μιας Κοινότητας Μάθησης όλων των εκπαιδευτικών, η οποία έχει υλοποιήσει τα τελευταία 8 χρόνια περισσότερες από 17.000.000 ανθρωποώρες επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς, αρκετές από τις οποίες ήταν δωρεάν. Επίσης, έχει υλοποιήσει με επιτυχία 8 Διεθνή Εκπαιδευτικά Συνέδρια, εκδίδει Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό και συμμετέχει σε πολλές άλλες δράσεις όπως Φεστιβάλ, διαγωνισμούς, Καινοτόμα Σχολεία, Ευρωπαϊκά προγράμματα κ.ά. Όλες οι δράσεις της ΕΕΠΕΚ έχουν πιστοποίηση ISO 9001.

Διαβάστε Περισσότερα

Σεμινάρια MOOC: μια νέα ευέλικτη επιμορφωτική δράση της ΕΕΠΕΚ με δεκάδες τίτλους σεμιναρίων!

logoΗ ΕΕΠΕΚ, η μεγάλη Κοινότητα Μάθησης όλων των εκπαιδευτικών (www.eepek.gr), μετά από πρόταση πολλών μελών της, υλοποιεί μια νέα επιμορφωτική δράση σχεδιάζοντας νέα πλατφόρμα επιλογής και παρακολούθησης σεμιναρίων τύπου MOOC μεγάλης διάρκειας. Η νέα αυτή μορφή συμμετοχής σε σεμινάρια είναι πιο ευέλικτη, καθώς μπορεί οποιοδήποτε μέλος της ΕΕΠΕΚ να επιλέξει ανά πάσα στιγμή μέσα από δεκάδες τίτλους προγραμμάτων και να αρχίσει να παρακολουθεί πάντα με ασύγχρονο και εξ αποστάσεως τρόπο!

Μετά το μέσο της διάρκειας του κάθε προγράμματος, ανοίγει ένα κουίζ ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (στο οποίο μπορεί κάποιος να κάνει όσες προσπάθειες επιθυμεί) το οποίο λειτουργεί περισσότερο ως διαδικασία αυτοαξιολόγησης και ανατροφοδότησης. Δεν απαιτείται συγγραφή εργασιών. Μετά την παρέλευση των προκαθορισμένων εβδομάδων που διαρκεί κάθε πρόγραμμα, το πιστοποιητικό παρακολούθησης αναρτάται στο προφίλ κάθε συμμετέχοντα.

Η πλατφόρμα θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα προγράμματα, προσπαθώντας να καλυφθούν όλες οι επιμορφωτικές ανάγκες των μελών μας.

Η εγγραφή σε πρόγραμμα μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, δηλαδή δεν υπάρχουν καταληκτικές ημερομηνίες αιτήσεων. Η έκτακτη συνδρομή μέλους για την εγγραφή σε κάθε πρόγραμμα είναι 20€ (δεν υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις και κόστη για την έκδοση του πιστοποιητικού).

Συνοπτικά, η νέα επιμορφωτική δράση της πλατφόρμας MOOC έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Διαβάστε Περισσότερα

Περισσότερα Άρθρα...

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ